Вітаю Вас, Гість
ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ
    Дана спеціалізація припускає знайомство учнів з галузями суспільного виробництва, забезпечують розробку програмних засобів, грамотне використання інформаційних технологій і ресурсів.
    Метою навчання в класі інформаційно-технологічного профілю є формування високого рівня інформаційної компетентності.
 
  Завдання:
  • освоєння і систематизації знань, що відносяться до засобів моделювання, інформаційних процесів у різних системах (технологічних, біологічних, соціальних);
  • оволодіння вміннями за допомогою реальних об'єктів (комп'ютер, модем, факс, принтер, копір і тощо) та інформаційних технологій (аудіо-і відеозапис, електронна пошта, ЗМІ, Інтернет) самостійно шукати, аналізувати і відбирати інформацію, організовувати, перетворювати, зберігати і передавати її; створювати програми на мові програмування;       
  • розвиток пізнавальних інтересів, інтелектуальних і творчих здібностей в інформаційній діяльності; придбання досвіду проектної діяльності, створення, редагування, оформлення, збереження, передачі інформаційних об'єктів різного типу;
  • побудови комп'ютерних моделей, колективної реалізації інформаційних проектів, інформаційної діяльності в різних сферах, затребуваних на ринку праці.
   В відповідно до цілей і завдань навчання в класі інформаційно-технологічного профілю на профільному (підвищеному) рівні вивчаються предмети: інформатика, математика, фізика.
   Поєднання репродуктивних методів при освоєнні основ предмета і продуктивних з опорою на самостійність при подальшому просуванні учня - ця технологія, яка буде використовуватися в навчанні інформатики у класі інформаційно -- технологічного профілю.
   Одна із завдань профільного навчання - орієнтування учнів на придбання освітніх результатів для успішного просування на ринку праці. У даний час ВНЗ не беруть іспит з інформатики як вступний. Але інформатика в усіх установах вводиться або як загальноосвітній предмет, або як профілюючий. При подальшому надходженні на роботу все спеціальності, пов'язані з інформаційними процесами, припускають володіння працівником предметними компетенціями, сформованими на уроках інформатики.