Вітаю Вас, Гість

Тест
Інформатика 5 клас
Тема "Об'єкти навколо нас"

Вибери одну правильну відповідь
1. Скільки властивостей може бути в одного об'єкта?

одна
дві
кілька
жодної

2. Класифікацією називають

об'єднання об'єктів за назвою
поділ об'єктів на групи за значенями властивостей
визначення назв об'єктів
розподіл об'єктів на рівні частини

3. Середовище об'єкта - це місце:

у якому він може перебувати
де його створили
де його використовують

4. Об'єктами не можна вважати:

письмовий стіл
учня
комп'ютер
проміжок часу

5. Які з Об'єктів не є живими істотами?

ластівка
веселка
бджола
ведмідь

6. Які з Об'єктів не є явищами природи?

блискавка
веселка
автомобіль
грім

7. Які з Об'єктів не створені людиною?

комп'ютер
стіл
смартфон
сонце
мобільний телефон

8. Які властивості не може мати фігура, що зображена на малюнку?

форму
колір фігури
колір межі фігури
вагу

9. Значення властивостей не можуть бути

текстовими даними
графічними даними
числовими даними
звуковими даними

10. Які з Об'єктів не мають властивості колір?

автомобіль
повітря
яблуко
небо

11. Наочно не можна подати класифікацію за допомогою:

означень
схем
таблиць
графіків